VÁŠ PODPIS POMÁHÁ ZASTAVIT EXTREMISMUS V EVROPĚ

Podpořte naši evropskou občanskou iniciativu:

 • Pro účinná opatření proti terorismu
 • Pro účinnou ochranu menšin
 • Pro více mírumilovnou Evropu

Privacy-Policy

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Download

 

Osvědčení od německého Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky

 

Děkujeme Vám za podporu a důvěru! Zpracování Vašich údajů s maximální péčí pro nás není jen zákonnou povinností, nýbrž také nárokem, který klademe sami na sebe. Při zpracování údajů proto vždy dodržujeme tyto zásady:

 1. Osobní údaje, které jsou shromažďovány pro evropskou občanskou iniciativu Stop extremismu, nepoužíváme pro žádný jiný účel než k vyjádření podpory (čl. 12, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011).
 2. Veškerá prohlášení o podpoře, která získáme v souvislosti s touto evropskou občanskou iniciativou, i jejich případné kopie zničíme
  1. nejpozději měsíc po předložení této evropské občanské iniciativy Evropské komisi, resp.
  2. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ 18 měsíců po registraci této evropské občanské iniciativy, tj. nejpozději 12. prosince 2018 (čl. 12, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011).
 3. Pokud bude z právních či správně technických důvodů, např. k uzavření přezkumného řízení, NUTNÉ uchování údajů nad rámec lhůt uvedených v bodu 2, zničíme veškerá prohlášení o podpoře i jejich případné kopie nejpozději týden po uzavření uvedených řízení (čl. 12, odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011).
 4. Za zpracování odpovídáme my jako organizátoři (čl. 12, odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011). Zájmové sdružení Evropská iniciativa proti extremismu vůči nám vystupuje jako poskytovatel služeb – shromažďuje pro nás prohlášení o podpoře, která jsou mu adresována, a ke stanovenému okamžiku, zejména při uzavření občanské iniciativy, nám je předává.
 5. Používáme internetový systém pro shromažďování údajů, který je vybaven odpovídajícími zabezpečovacími mechanismy (viz Osvědčení od německého Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky z 23. června 2017).
 6. Pokud nám poskytnete své kontaktní údaje, budeme Vás s radostí informovat o novinkách prostřednictvím newsletteru. Využijeme k tomu Vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje nebudeme předávat dále a využijeme je jen k tomu, abychom Vás mohli informovat o evropské občanské iniciativě Stop extremismu. Na této stránce můžete kdykoli požádat o vyřazení ze seznamu pro rozesílání newsletteru. Dokud svou adresu ze seznamu neodstraníte, budeme Vaše kontaktní údaje uchovávat a používat k tomu, abychom Vám zasílali informace. Potírání extremismu totiž nekončí rozhodnutím Evropské komise či přijetím normy v Evropském parlamentu, a dokonce ani jejím případným uplatňováním ve členských státech. To se odráží zejména také v časově neomezené informační povinnosti Evropské komise podle čl. 20 našeho návrhu směrnice proti extremismu.
 7. Tato stránka používá Google Analytics, což je služba společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“) pro webovou analýzu. Google Analytics používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak stránku používáte. Informace, jež cookies vytvářejí o tom, jak stránku používáte, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam. Pokud na této stránce aktivujete anonymizaci IP adresy, společnost Google Vaši IP adresu v členských zemích Evropské unie či v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Celá IP adresa bude na server společnosti Google v USA přenesena a následně zkrácena jen ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této internetové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení toho, jak stránku používáte, k vytvoření zpráv o aktivitách na stránce a k tomu, aby poskytovateli této stránky mohla poskytnout další služby související s používáním stránky a internetu. IP adresa, kterou Google Analytics zjistí z Vašeho prohlížeče, nebude spojena s dalšími daty společnosti Google.
  Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat funkce této stránky v plném rozsahu.
  Ve shromažďování dat, které soubory cookies vytvořily o používání stránky (včetně IP adresy), a v jejich zpracování můžete společnosti Google zabránit navíc tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete rozšíření, které najdete po kliknutí na tento odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  Shromažďování dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zabránit klinutím na tento odkaz: Deaktivovat Google Analytics. Uloží se tak deaktivační cookie a další shromažďování Vašich dat při návštěvě této stránky bude znemožněno.
  Další informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů najdete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme Vás na to, že služba Google Analytics na této stránce byla rozšířena o kód anonymizelp, aby bylo možné provádět anonymizované shromažďování IP adres (zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de).
 8. Vedle cookies, které používá služba Google Analytics, používá naše stránka dva soubory cookie k ukládání tzv. relací.
 9. Upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. e-mailem) má bezpečnostní mezery a že nelze zaručit dokonalou ochranu údajů před přístupem třetích stran. Z tohoto důvodu nepřebíráme libovolné ručení za škody vzniklé takovými bezpečnostními mezerami. (Zdroj: Disclaimer-Muster (šablona pro vyloučení odpovědnosti))