VÁŠ PODPIS POMÁHÁ ZASTAVIT EXTREMISMUS V EVROPĚ

Podpořte naši evropskou občanskou iniciativu:

  • Pro účinná opatření proti terorismu
  • Pro účinnou ochranu menšin
  • Pro více mírumilovnou Evropu

FAQs

Často kladené otázky

 

<=Podpora

 

Co je Evropská občanská iniciativa?

Evropská občanská iniciativa (EOI) - European Citizens´ Initiative (ECI) umožňuje občanům požádat Evropskou komisi, aby navrhla legislativu pro všechny členské země Evropské unie.   

 

Kdy byla iniciativa Stop extremismu registrována a jak dlouho poběží?

Evropská komise zaregistrovala iniciativu „Stop extremismu“ 12. června 2017  a poběží přesně jeden rok. Do 12. června 2018 máme tedy čas na nashromáždění celkem jednoho milionu podpisů z minimálně 7 zemí EU. Každý hlas se počítá! Zde můžete podpořit náš boj proti extremismu i vy.

 

Čím je podmíněna úspěšnost občanské iniciativy?

K tomu, aby byla naše iniciativa úspěšná, potřebujeme 1 000 000 podpisů z alespoň 7 členských států. Pro každý z těchto 7 členských států byl definován minimální počet podporovatelů. To je obrovská výzva, při jejímž plnění budeme potřebovat jakoukoliv podporu. Zde se můžete podívat, jak můžete podpořit boj proti extremismu i vy.

 

Kdo může občanskou iniciativu podpořit?

Naši občanskou iniciativu mohou podpořit všichni občané EU (tj. státní příslušníci některého členského státu), kteří mají aktivní volební právo ve volbách do Evropského parlamentu. Minimální věk činí 18 let - s výjimkou Rakouska, kde tato hranice činí 16 let. Podpis naší občanské iniciativě STOP EXTREMISMU lze poskytnout prostřednictvím oficiálního online formuláře Evropské komise.

 

Může EOI podpořit každý, kdo dosáhl potřebného minimálního věku?

Podepsat může každý občan členské země EU, který má právo jít k volbám. Není důležité, kolik je vám let a odkud pocházíte – pokud se ztotožňujete s cíli naší občanské iniciativy, uvítáme vaši účast. Zde se dozvíte, co konkrétně můžete udělat proti extremismu.

 

Jak mohu podpořit iniciativu „Stop extremismu“?

Iniciativu STOP EXTREMISMU lze podpořit řadou způsobů:

  1. Vyplněním prohlášení o podpoře:
    Je-li vám více než 18 let (s výjimkou Rakouska, kde činí minimální věk 16 let), můžete vyplnit do 12. června 2018 své prohlášení o podpoře prostřednictvím internetu.
  2. Darem.
  3. Stát se aktivistou a podpořit naši kampaň.

 

Bude má podpora pro iniciativu „Stop extremismu“ zveřejněna?

Ne, osobní údaje nebudou v žádném případě zveřejněny, ledaže byste měl/a zájem viditelně vystupovat jako aktivista/aktivistka iniciativy Stop extremismu (např. použitím loga „STOP EXTREMISMU“ v profilové fotografii na Facebooku apod.).

 

Co se stane s mými údaji, pokud podpořím iniciativu „Stop extremismu“?

Vaše údaje nesmějí být použity k žádným jiným účelům. To je jedno z nejdůležitějších pravidel pro organizátory jakékoliv evropské občanské iniciativy. Zúčastněné osoby mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátoři jsou povinni zničit veškeré osobní údaje měsíc po předložení iniciativy. Údaje vyplývající z oficiálních prohlášení o podpoře se k organizacím vůbec nedostanou, jejich zpracováním se bude zabývat přímo Evropská komise.

 

Co je cílem iniciativy Stop extremismu?

Cílem této občanské iniciativy je vyzvat Evropskou komisi k předložení návrhu právní normy platné pro celou EU, která může zamezit různým negativním důsledkům extremismu. Více informací naleznete zde.

 

Kdo financuje iniciativu „Stop extremismu“?

Iniciativa „Stop extremismu“ je financována z darů soukromých osob, společností či organizací. Na internetové stránce www.stopextremism.eu je možnost podpořit iniciativu „Stop extremismu“ finančním darem. 

 

Kdo stojí za iniciativou „Stop extremismu“?

Občanskou iniciativu „Stop extremismu“ založili Seyran Ates, Sebastian Reimer a Efgani Dönmez. V současné době stojí za iniciativou STOP EXTREMISMU tisíce občanů, kterým záleží na tom, aby byl extremismus poražen a aby tak vznikla bezpečná budoucnost pro nás, naše děti a vnoučata.  Také vy se můžete postavit za naši iniciativu:  svým podpisem, svou aktivní pomocí nebo svým darem.

 

Je iniciativa „Stop extremismu“ blízká některé politické straně, případně má na ni některá politická strana vliv?

Ne. Iniciativa STOP EXTREMISMU je zcela nadstranická a není blízká žádnému politickému hnutí ani politické straně. Lidé, kteří STOP EXTREMISMU podporují, pocházejí z různých zemí, prostředí a nejsou závislí na žádné politické straně.

 

 

<= Podpora