VÁŠ PODPIS POMÁHÁ ZASTAVIT EXTREMISMUS V EVROPĚ

Podpořte naši evropskou občanskou iniciativu:

  • Pro účinná opatření proti terorismu
  • Pro účinnou ochranu menšin
  • Pro více mírumilovnou Evropu

Disclaimer

Povinné informace

Verein Europäische Bürgerinitiative gegen Extremismus (Zájmové sdružení Evropská iniciativa proti extremismu)
Bethlehemstraße 24/2
4020 Linec, Rakousko
E-mail: media@stopextremism.eu

Relevantní právní předpisy: Rakouský zákon o zájmových sdruženích z roku 2002
Dozorový orgán: Zemské policejní ředitelství v Horním Rakousku, odbor řízení bezpečnosti
Číslo v rakouském registru zájmových sdružení: 735542616

Náš cíl: Informace o extremismu a jeho potírání
Účel zájmového sdružení: Organizace, fungování a podpora evropské občanské iniciativy k potírání extremismu.

Dodatečné právní informace

Směrnice proti extremismu
Rozhodnutí o registraci

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Obsah této internetové stránky byl vypracován s maximální péčí a dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Poskytovatel této stránky přesto nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost obsažených informací.

Stránka obsahuje tzv. externí odkazy na jiné stránky, jejichž obsah je mimo sféru vlivu poskytovatele této stránky. Z tohoto důvodu nemůže poskytovatel převzít ručení za tento vnější obsah.

Za obsah a správnost poskytovaných informací vždy odpovídá poskytovatel stránky, na niž odkazujeme. V okamžiku, kdy odkazy zveřejňujeme, není patrné žádné porušení předpisů. Jakmile se o případném porušení předpisů dozvíme, příslušný odkaz okamžitě odstraníme.(Zdroj: Disclaimer-Muster - šablona pro vyloučení odpovědnosti)